JUBILEE | 25th anniversary of NATUR-VIT

On August 15, 2018 Natur-Vit company celebrated the 25th anniversary of business activity, which took place at the Museum of Kielce's Village in Tokarnia near Kielce. The star of the evening was the band Czerwone Gitary. We have been honored by the presence of all the friendly companies with whom the brand has been cooperating for many years.


Informacja o wyniku postępowania

Niniejszym firma „NATUR-VIT” Marek Płachta pragnie poinformować, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór Wykonawcy na przeprowadzenie Audytu Wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu pn. „Tradycja w torebce i siła marki w opakowaniu – audyt i strategia wzornicza to szansa rozwoju dla firmy „NATUR-VIT” Marek Płachta” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, dokonano wyboru oferty następującego Wykonawcy:

HORIZON DESIGN BARTŁOMIEJ MATUSZEK Al. Beliny-Prażmowskiego 29/1, 31-514 Kraków


Ogłoszenie

„NATURVIT” Marek Płachta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt.: „Tradycja w torebce i siła marki w opakowaniu – audyt i strategia wzornicza to szansa rozwoju dla firmy „NATUR-VIT” Marek Płachta”, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia polegającego na przeprowadzeniu audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Miejscem przeprowadzenia audytu jest siedziba firmy Zamawiającego, tj. Kopernia, nr 9, 28-400 Pińczów, gmina Pińczów, woj. Świętokrzyskie.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej planowane jest na okres I-III kwartał 2018r. i uzależnione od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Rozpoczęcie realizacji usługi musi nastąpić najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia przez Zlecającego umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, dodatkowo termin realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załącznikach.

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz załącznik nr 1: do zapytania ofertowego