Informacja o wyniku postępowania

W dniu 01.10.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach planowanego do realizacji projektu w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję – etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę: Horizon Design Bartłomiej Matuszek


Ogłoszenie

„NATUR-VIT” Marek Płachta ogłasza postępowanie na opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1.

Termin składania ofert upływa 30.09.2016 r. o godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2016 o godz. 9:30.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załącznikach.

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz załącznik nr 1: Formularz oferty
Pobierz załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań
Pobierz załącznik nr 3: Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US oraz o posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych i finansowych


Nowe produkty i usługi

Dzięki zrealizowaniu projektu pn. Poprawa konkurencyjności firmy NATUR-VIT poprzez dywersyfikację produkcji i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych Firma Natur-vit oferuje nowe produkty i usługi.
Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

- Surowiec rozdrobniony (krojony),
- Pelet/granulat,
- Brykiet.

Firma Natur-vit oferuje Klientom biopaliwo. Rozdrobniony, pokrojony surowiec może stanowić komponent do produkcji granulatu/peletu lub „produkt finalny” w zależności od potrzeb Klienta. Pelet/granulat powstaje przede wszystkim na bazie wytłoków, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Klienta w zakresie kaloryczności i wielkości frakcji. Brykiet produkowany jest z tych samych surowców (odpadów – wytłoków) co pelet albo zostaje wzbogacony innymi surowcami jak słoma, trociny. Wytworzony brykiet jest całkowicie naturalnym, ekologicznym paliwem. Proponowany przez Firmę Natur-vit produkt odpowiada indywidualnym preferencjom zamawiającego.