JUBILEUSZ | 25-lecie NATUR-VIT

15 sierpnia 2018 Natur-Vit obchodziło jubileusz 25-lecia działalności firmy, który odbył się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k. Kielc a gwiazdą wieczoru był zespół Czerwone Gitary. Swoją obecnością zaszczyciły nas wszystkie zaprzyjaźnione firmy z którymi marka współpracuje od wielu lat.


Informacja o wyniku postępowania

Niniejszym firma „NATUR-VIT” Marek Płachta pragnie poinformować, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór Wykonawcy na przeprowadzenie Audytu Wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu pn. „Tradycja w torebce i siła marki w opakowaniu – audyt i strategia wzornicza to szansa rozwoju dla firmy „NATUR-VIT” Marek Płachta” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, dokonano wyboru oferty następującego Wykonawcy:

HORIZON DESIGN BARTŁOMIEJ MATUSZEK Al. Beliny-Prażmowskiego 29/1, 31-514 Kraków


Ogłoszenie

„NATURVIT” Marek Płachta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt.: „Tradycja w torebce i siła marki w opakowaniu – audyt i strategia wzornicza to szansa rozwoju dla firmy „NATUR-VIT” Marek Płachta”, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia polegającego na przeprowadzeniu audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Miejscem przeprowadzenia audytu jest siedziba firmy Zamawiającego, tj. Kopernia, nr 9, 28-400 Pińczów, gmina Pińczów, woj. Świętokrzyskie.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej planowane jest na okres I-III kwartał 2018r. i uzależnione od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Rozpoczęcie realizacji usługi musi nastąpić najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia przez Zlecającego umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, dodatkowo termin realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załącznikach.

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz załącznik nr 1: do zapytania ofertowego