Gwarancja najwyższej jakości

Spełniamy międzynarodowe wymagania ISO 9001:2008


ISO 9001:2008

Rosnące oczekiwania rynkowe, a przede wszystkim wymagania naszych Klientów, zobowiązują nas do stałego podnoszenia jakości oferowanych produktów oraz poziomu świadczonych usług. Działania te realizujemy w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 i HACCP).

Od 2003 r. NATUR-VIT posiada certyfikat SZJ ISO 9001 wydany przez TÜV Rheinland InterCert Kft w zakresie „przetwórstwo ziół i suszu owocowego, produkcja mieszanek ziołowych i owocowych”.


Certyfikat Ekologiczny

W roku 2007 firma NATUR-VIT, na podstawie przeprowadzonych kontroli przez Cobico Sp. z o.o. (www.cobico.pl), otrzymała po raz pierwszy certyfikat ekologiczny potwierdzający zgodność produkcji metodami ekologicznymi.

Obecnie certyfikat nr PL-03-001188/15/01 (certyfikat) obejmuje „Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego” i „Wprowadzenie do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego w tym z importu”.

Surowce do produkcji pozyskiwane są z gospodarstw ekologicznych, importowane są z państw Unii Europejskiej (UE) oraz z państw trzecich wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1235/2008.