Informacja o wyniku postępowania

Niniejszym firma „NATUR-VIT” Marek Płachta pragnie poinformować, iż w przeprowadzonym postępowaniu ofertowym mającym na celu wybór Wykonawcy na przeprowadzenie Audytu Wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach projektu pn. „Tradycja w torebce i siła marki w opakowaniu – audyt i strategia wzornicza to szansa rozwoju dla firmy „NATUR-VIT” Marek Płachta” w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, dokonano wyboru oferty następującego Wykonawcy:

      HORIZON DESIGN BARTŁOMIEJ MATUSZEK
      Al. Beliny-Prażmowskiego 29/1, 31-514 Kraków