„NATURVIT” Marek Płachta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt.: „Tradycja w torebce i siła marki w opakowaniu – audyt i strategia wzornicza to szansa rozwoju dla firmy „NATUR-VIT” Marek Płachta”, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia polegającego na przeprowadzeniu audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”.

Miejscem przeprowadzenia audytu jest siedziba firmy Zamawiającego, tj. Kopernia, nr 9, 28-400 Pińczów, gmina Pińczów, woj. Świętokrzyskie.

Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej planowane jest na okres I-III kwartał 2018r. i uzależnione od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Rozpoczęcie realizacji usługi musi nastąpić najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia przez Zlecającego umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, dodatkowo termin realizacji nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załącznikach.

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz załącznik nr 1: do zapytania ofertowego