Informacja o wyniku postępowania.

W dniu 01.10.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach planowanego do realizacji projektu w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję  – etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę: Horizon Design Bartłomiej Matuszek