„NATUR-VIT” Marek Płachta ogłasza postępowanie na opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1.

Termin składania ofert upływa 30.09.2016 r. o godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2016 o godz. 9:30.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załącznikach.

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz załącznik nr 1: Formularz oferty
Pobierz załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań
Pobierz załącznik nr 3: Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US  oraz o posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych i finansowych