Firma Natur-vit Marek Płachta za produkty: herbaty ziołowe i owocowe zdobyła tytuł
DOBRA MARKA 2014 – Jakość, Zaufanie, Renoma.

Wyróżnienie to jest przyznawane najbardziej rozwojowym i najlepiej rokującym markom obecnym na polskim rynku. Organizatorzy Programu prowadzonego pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk już po raz piąty przeprowadzili badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz objęte zostały m.in. pozycja rynkowa marki i jej siła, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów.

Nasza marka NATUR-VIT została w tych badaniach oraz przez redakcję Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej wysoko oceniona i w związku z powyższym zostaliśmy wyróżnieni tytułem DOBRA MARKA 2014 – Jakość, Zaufanie, Renoma.

Na łamach cyklu Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej przygotowywane jest obecnie wydanie poświęcone Laureatom Programu, aby Czytelnikom zaprezentować wyróżnione marki oraz Osoby, które przyczyniły się do ich sukcesu.